TractorSim TNG
15 augustus 2017

TractorSim The Next Generation.

Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);

 

In 2016 is door 3iSIM in opdracht van Terra een basis tractorsimulator ontwikkeld voor het geven van rijlessen T-rijbewijs aan leerlingen.

De vier exemplaren worden inmiddels aan Terra uitgeleverd en in gebruik genomen.

De ontwikkeling van deze simulator is voor 3iSIM aanleiding om de lat hoger te leggen en een volgende generatie van de tractorsimulator te ontwikkelen. 3iSim ziet namelijk dat er meer mogelijkheden voor training en opleiding met behulp van de simulator komen, wanneer een volgende generatie simulatoren in staat zou zijn om de eigenschappen van het te simuleren voertuig (in eerste instantie een tractor) te ontsluiten via de ISOBUS/CANBUS. Met deze doorontwikkeling ziet 3iSim mogelijkheden om nieuwe producten aan  te bieden voor twee verschillende marktsegmenten.

Zo is de tractor van tegenwoordig dusdanig ver uitgerust met (computer)technologie dat veel agrariërs na aanschaf onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de tractor hen biedt.
Het oefenen in de praktijk  is zeer beperkt mogelijk aangezien vrijwel alle handelingen die met bodem- en gewasbewerking te maken hebben, sterk afhankelijk zijn van zowel het weer als de seizoenen. Wanneer er gelegenheid is tot opleiden moeten mensen en beschikbare machines, bijvoorbeeld tijdens het oogsten, vaak nonstop draaien en is er geen tijd voor opleiden. Nadien is er geen mogelijkheid meer tot oefenen aangezien het gewas met de oogst ook verdwenen is en er een lege akker rest. Een ander belangrijk aspect is dat opleiden, leren, bestaat uit fouten (mogen) maken.

Fouten maken tijdens het (leren) bewerken van een akker kan echter tot catastrofale gevolgen leiden voor de opbrengst.

Hierdoor valt naar mening van 3iSIM veel te winnen op opleidingsgebied, ook omdat de sector technologisch steeds geavanceerder wordt en de behoefte aan opleiding groeiende is.

 

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze ontwikkelingen.

Meer nieuws